ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ