ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ