ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΛΜΕ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ