ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» ΦΙΕΣΤΑ