ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ