ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ