Πανελλαδική Γραμματεία: Για τις αλλαγές στα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου

11/06/2016 - 01:04

Το Γυμνάσιο αλλάζει; Έχουμε «ελάφρυνση» των μαθητών ή «ελάφρυνση» από καθηγητές;

Το Υπουργείο προχωρά σε αλλαγές σύμφωνα με τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών;

 Δίνουμε στη δημοσιότητα ορισμένα στοιχεία (που επιμελώς κρύβει το Υπουργείο Παιδείας…) από τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου.

Έχουμε μείωση του ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες ανά τάξη.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα στο Γυμνάσιο 2016 - 2017 

Τάξη

Α’

Β’

Γ’

Μειώνεται

1 ώρα Αρχαίων

1 ώρα Αρχαίων

1 ώρα Αρχαίων

1 ώρα project

1 ώρα project

2 ώρες project

1 ώρα Γεωγραφίας

1 Οικ. Οικονομίας

 

1 ώρα Βιολογίας

-

-

Αυξάνεται

1 ώρα Νεοελληνικών

-

-

Διαφορά

- 3ώρες

- 3ώρες

- 3ώρες

Αυτές οι ώρες που μειώνονται αντιστοιχούν όμως σε καθηγητές που χάνονται.

 

Συγκεκριμένα οι ώρες που χάνονται συγκεντρωτικά και στις τρεις τάξεις είναι: Φιλολογικά 2 ώρες, Φυσικές Επιστήμες 1 ώρα, Οικιακή Οικονομία 1 ώρα, Γεωγραφία 1 ώρα και από το project 4 ώρες. Επίσης από την κατάργηση των υπευθύνων Εργαστηρίων: Πληροφορική 3 ώρες, Φυσικές Επιστήμες 3 ώρες.

Αν υπολογίσουμε ότι στα Γυμνάσια όλης της χώρας υπάρχουν συνολικά (και στις 3 τάξεις) 14.300 τμήματα και κατά μέσο όρο 4766 τμήματα ανά τάξη, τότε για κάθε καθηγητή με ωράριο 23 ώρες, την επόμενη χρονιά (2016 – 2017) θα χαθούν ανά ειδικότητα:

 

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Εργαστήρια

Φιλόλογοι ΠΕ02

-

-207 καθηγ.

-207 καθηγ.

-

Φυσικών Επιστημών ΠΕ04

-414 καθηγ.

-

-

-207 καθηγ.

Οικ. Οικονομίας ΠΕ15

-

-207 καθηγ.

-

-

Πληροφορικής ΠΕ20

-

-

-

-207 καθηγ.

Διάφορες ειδικότητες από τη κατάργηση του Project

-207 καθηγ.

-207 καθηγ.

-414 καθηγ.

-

Σύνολο

-621 καθηγ.

-621 καθηγ.

-621 καθηγ.

-414 καθηγ.

Συνολικά «εξοικονομούνται» 2277 καθηγητές!!! Οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών στη γενική εκπαίδευση ήταν 4079. Δυνητικά μιλάμε για 55% μείωση των αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την επόμενη χρονιά, μόνο από τις αλλαγές στα Γυμνάσια. Ταυτόχρονα σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται με τους συνάδελφους που διδάσκουν ως δεύτερη και τρίτη ανάθεση τα παραπάνω μαθήματα (π..χ. Βιολογία, Γεωγραφία) αλλά και σ΄ αυτούς που θα βγουν υπεράριθμοι και θα αναγκαστούν να γυρίζουν σε ακόμα περισσότερα σχολεία την επόμενη χρονιά για συμπλήρωση ωραρίου.

Τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας τσακίζονται από τη μείωση βασικών μαθημάτων και το «τσαλάκωμα» του προγράμματος των σχολείων. Οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα (που προφανώς χρειάζονται) δεν μπορεί να μπαίνουν στο «κόφτη» των δημοσιο-οικονομικών περιορισμών. Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία!!!

Αθήνα, 10-6-2016

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα