Για τις Δημιουργικές Εργασίες και τις τις αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών των ΓΕΛ

25/11/2017 - 01:23

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 που αφορά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών(Δ.Ε.) και την αξιολόγηση των μαθητών στα Γενικά Λύκεια.

1. Στο νέο Π.Δ. αλλάζει ο τρόπος υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών, με εισήγηση του ΙΕΠ. Πιο συγκεκριμένη από φέτος οι Δ.Ε. γίνονται υποχρεωτικές, ορίζονται σε δύο θεματικούς πυλώνες (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία & Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή) και εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα στα μαθήματα που θα διδάσκονται όλη τη χρονιά. Την ευθύνη αναλαμβάνει ένας εκπαιδευτικός σε κάθε τμήμα, ο οποίος αναθέτει, επιβλέπει και αξιολογεί εργασίες, εντός του σχολικού ωραρίου.

 • Επί της ουσίας, ανοίγεται ο δρόμος για τις αλλαγές στο Λύκειο αφού σύμφωνα με εξαγγελίες του Υπουργείου, για την απόκτηση απολυτηρίου στο Λύκειο εκπονείται μια εκτενής εργασία που μάλιστα θα είναι πανελλαδικού τύπου, θα βαθμολογείται από εξωτερικό αξιολογητή και θα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης, για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
 • Την ίδια ώρα οι Δ.Ε. εντάσσονται στο portfolio - τον ατομικό φάκελο  του μαθητή.
 • Παραμένει φυσικά ανοιχτός ο δρόμος και αυτή η διαδικασία να συνδεθεί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την αυτοαξιολόγηση την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή όπως αλλιώς ειπωθεί, αφού άλλωστε όλο το αντιδραστικό οπλοστάσιο δεν έχει καταργηθεί.
 • Με τον τρόπο υλοποίησης των Δ.Ε. γίνεται ένα ακόμα βήμα προς στην ενοποίηση - συγχώνευση επιστημονικών αντικειμένων και μάλιστα με αντιεπιστημονικό τρόπο. Αλήθεια τι κοινό μπορεί να έχουν οι Φυσικές Επιστήμες με την Φυσική αγωγή εκτός από τη λέξη “φυσική”??!!

Είναι υποκρισία να μιλάει κανείς «…για ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών/-τριών στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης προωθώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη και δράση..» όταν στα μισά σχολεία δε λειτουργούν βιβλιοθήκες και εργαστήρια φυσικών επιστημών, όταν τα σχολεία έχουν ξεμείνει μέχρι και από φωτοτυπίες, όταν μιλάμε για ένα σχολείο όπου ο μαθητής είναι ήδη επιφορτισμένος με πάρα πολλές εργασίες στα επιμέρους μαθήματα.

Είναι υποκρισία από μεριάς του Υπουργείου, όταν από τη μια χτίζεις ένα σχολείο ανταγωνιστικό, ένα Λύκειο – φροντιστήριο οξύνοντας τους ταξικούς φραγμούς, όταν συγχωνεύεις - καταργείς σειρά μαθημάτων (π.χ. Αρχαία Ελληνικά, Φυσική,  Χημεία,  Βιολογία,  Πληροφορική, Αισθητικής Αγωγής) και από την άλλη να λες ότι καλλιεργείς το ερευνητικό πνεύμα των μαθητών.

Πρέπει να υπάρχουν εργασίες μέσα στο σχολείο. Η αξία και ο ρόλος που έχουν είναι πολύ σημαντική. Όμως η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, η παιδαγωγική συνεργασία των διδασκόντων των διαφόρων ειδικοτήτων δε μπορεί να επιτευχθεί σε ένα Λύκειο όπου ο προσανατολισμός του είναι οι διαφορετικές – ατομικές - διαδρομές μάθησης, η ακόμα πιο σφιχτή σύνδεση του με την επιλογή σχολής και επαγγέλματος.

Πρέπει να προάγεται από όλα τα μαθήματα και το συνολικό πρόγραμμα, από τη λειτουργία και τους σκοπούς του σχολείου. Οι συνοδευτικές εργασίες είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την αφομοίωση και την εμπέδωση της γνώσης που δεν μπορεί να αποσπαστεί από την συνολική παιδαγωγική διαδικασία, πρέπει να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του κάθε μαθήματος και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Για όλα τα πιο πάνω:

 • Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει τις αλλαγές στο Π.Δ. 46/2016 για τις λεγόμενες «δημιουργικές εργασίες», να αρθεί η υποχρεωτικότητα τους.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει αυτές να γίνουν αφορμή να δημιουργηθούν ατομικοί φάκελοι - portfolio των μαθητών, ειδικά από τη στιγμή που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από σταθερή επιμόρφωση, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία.

2. Στο ίδιο Π.Δ. η κυβέρνηση προωθεί και τις αλλαγές για τις απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο. Ο υπουργός επικεντρώνει στο γεγονός ότι μειώνονται σε τέσσερα τα εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος της χρονιάς, όπως ακριβώς έγινε και στο Γυμνάσιο και επικαλείται ότι έτσι οι «… μαθητές θα πηγαίνουν στις πανελλαδικές περισσότερο ξεκούραστοι και λιγότερο αγχωμένοι…»

Γελάνε και οι πέτρες... όταν η εκπαίδευση έχει γίνει ένα ακριβοπληρωμένο τρεχαλητό από το σπίτι στο σχολείο και μετά στο φροντιστήριο, όταν η μόρφωση έχει γίνει εμπόρευμα που παρέχεται μόνο αν το βαστάει η τσέπη των λαϊκών οικογενειών, όταν στο υπάρχον Λύκειο αλλά και σ’ αυτό που προτείνουν «θα τρώει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι», αφού επί της ουσίας επικρατεί ένας ατέλειωτος εξεταστικός μαραθώνιος.

Η ουσία δε βρίσκεται στις εξετάσεις ή στον αριθμό των μαθημάτων που δίνονται στο τέλος αλλά στην στις πιο έντονες μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες, τις διαφορετικές αφετηρίες που ξεκινά κάθε μαθητής και που συντηρεί και οξύνει και αυτή η κυβέρνηση με την πολιτική της. Η υποτιθεμένη ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή οι περιορισμένες εξετάσεις σε μια σειρά χώρες δεν έκανε τη μόρφωση προσβάσιμη σε ευρύτερες λαϊκές οικογένειες.

Η ουσία βρίσκεται στους στόχους του σχολείου και της κοινωνίας. Ουσιαστικό, προοδευτικό και φιλολαϊκό περιεχόμενο, αποκτά το σχολείο όταν μορφώνει και διαπαιδαγωγεί ολόπλευρα όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, όταν ανοίγει νέους δρόμους στη νεολαία. Όταν σκοπός του είναι να διδάσκει ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, ότι υπάρχουν νόμοι κίνησης της φύσης, της κοινωνίας και όχι ότι «ο καθένας έχει την αλήθειά του». Όταν από τον ίδιο του τον μορφωτικό και διαπαιδαγωγητικό σκοπό, το σχολείο δεν θα διαχωρίζει τα μαθήματα σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, ανεξάρτητα από το αν αυτά εξετάζονται.

Μέσα από τα σωματεία μας παλεύουμε: Για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει!

 • Να μη περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο Λύκειο.
 • Για μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία.
 • Για μείωση του αριθμού των μαθητών σε 20 στα τμήματα γενικής παιδείας και 10 στα εργαστήρια και τις κατευθύνσεις.
 • Ενάντια στις συμπτύξεις τμημάτων, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις, το κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων σε Λύκεια και ΕΠΑΛ.
 • Για να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Σε κάθε σχολείο σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.
 • Επαναφορά των υπεύθυνων των σχολικών εργαστηρίων.
 • Να μην προχωρήσει η ενοποίηση των επιστημονικών αντικειμένων.
 • Να ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια και η Πρόσθετη Διδακτική στήριξη στα Λύκεια με όλες τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
 • Να μη δίνεται ούτε 1€ από την τσέπη των λαϊκών οικογενειών για τη μόρφωση των μαθητών και τη λειτουργία του σχολείου.
 • Για να δοθεί ένα δωρεάν γεύμα σε όλους τους μαθητές με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Να υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές.
Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα