Ανοίγει ο δρόμος για την αφαίρεση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο!

19/12/2017 - 17:39
Ο οργανωμένος αγώνας έφερε πίσω στη δουλειά τους απολυμένους αναπληρωτές!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανοίγει το δρόμο για την αφαίρεση της
παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο!

Πρόσφατα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κατέθεσε πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας για τη νομοθετική ρύθμιση απόκτησης διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας. Η κυβέρνηση υιοθετώντας αυτή την εισήγηση ανοίγει τον δρόμο για την απόσπαση της Παιδαγωγικής Επάρκειας από το πτυχίο, πατώντας στους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, υψώνοντας νέα εμπόδια μεταξύ πτυχίου και επαγγέλματος των μελλοντικών εκπαιδευτικών αλλά και των σημερινών χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων.

Στόχος τους είναι η παγίωση του άθλιου καθεστώτος της αδιοριστίας, της εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης, του «κυνηγητού» προσόντων και πιστοποιήσεων για λίγους μήνες δουλειάς και προϋπηρεσίας.

Στην πρόταση ΙΕΠ και Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται:

“... Τα μαθήματα παιδαγωγικού́ και διδακτικού́ χαρακτήρα προσφέρονται ή (1) από́ τα Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών (οπού αυτό́ είναι δυνατό́) ή κυρίως (2) από́: (α) την προς ίδρυση ειδική́ Δομή́ υπό́ την ευθύνη της Συγκλήτου...” και “... οι απόφοιτοι ώστε να μπορούν να διδάξουν ενότητες μαθήματων στο σχολείο (π.χ. Φυσικές Επιστήμες και όχι μόνο Φυσική́) παρέχονται (1) από́ τα Πανεπιστημιακά́ Τμήματα και (2) τις Σχολές (κυρίως για τα μαθήματα των άλλων αντικειμένων της ενότητας, π.χ. όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών) κατά́ τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών - ως μαθήματα υποχρεωτικά́, επιλογής ή και εκτός προγράμματος πτυχίου...”

Με την πρόταση αυτή δίνεται η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να παρέχουν κύκλο μαθημάτων για την απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας είτε μέσα από τα ίδια τα τμήματα είτε κυρίως από ειδικές δομές όπου θα «πουλιέται» η αντίστοιχη πιστοποίηση.

Η απόσπαση της Παιδαγωγικής Επάρκειας από το πτυχίο αποσκοπεί στο να σμπαραλιάσει τα πτυχία από τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών εκπαιδευτικών δημιουργώντας επιπρόσθετα εμπόδια στην άσκηση του επαγγέλματος. Την ίδια στιγμή φτιάχνεται μια καινούργια αγορά όπου θα «πουλιέται και θα αγοράζεται» η επάρκεια των πτυχιούχων. Ήδη η ΑΣΠΑΙΤΕ, το ΕΚΠΑ, αλλά και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων παιδαγωγικής πιστοποίησης με δίδακτρα (με τιμές από 600 ευρώ και πάνω) για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

Η απόκτηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας έρχεται να προστεθεί στο ατέλειωτο κυνήγι μοριοδοτήσεων, πιστοποιήσεων, διαγωνισμών ΑΣΕΠ και δεκάδων άλλων φίλτρων κλείνοντας έτσι τη στρόφιγγα για το πόσοι θα δουλέψουν στην Εκπαίδευση με βάση και τις οδηγίες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Σε αντίθεση βέβαια με τις τραγικές ελλείψεις των σχολείων για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που θα καλύπτει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.

Στο ίδιο το κείμενο του ΙΕΠ προτείνεται η ενοποίηση επιστημονικών αντικειμένων (π.χ. Χημικός να μπορεί να διδάξει όλες τις Φυσικές Επιστήμες κοκ) με στόχο από την μια πλευρά να εξοικονομηθεί  εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία και από την άλλη να υπηρετηθούν οι αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο που ετοιμάζουν με τον εκπαιδευτικό να διδάσκει μέσω των διπλών και τριπλών αναθέσεων τα πάντα.

Δεν ανεχόμαστε να μπαίνουν όλο και περισσότερα εμπόδια στη σύνδεση του πτυχίου με το επάγγελμα! Όλη η απαραίτητη γνώση για την εξάσκηση του επαγγέλματος να δίνεται στο πτυχίο. Το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση διορισμού.

Απαιτούμε:

  • Καμία σκέψη για απόσπαση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο. Το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για δουλειά.
  • Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας των σχολείων. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων συναδέλφων.
  • Κατάργηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας, του θεσμού του δόκιμου εκπαιδευτικού, όλων των εμποδίων για την εξάσκηση του επαγγέλματος!
  • Ετήσια περιοδική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς, με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία να υπηρετεί τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Επιμόρφωση ενιαία, δημόσια και δωρεάν, μέσα από παιδαγωγικές σχολές, με κεντρική κρατική ευθύνη και πλήρη και αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση.
  • Να επανέλθει η εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές και να καλύψει παραπέρα σπουδές.
  • Άμεσα να παρθούν μέτρα για το κόστος και τις προϋποθέσεις επιμόρφωσης, όπως μετακίνηση, διατροφή, συγγράμματα, παροχή πάσο κλπ.

 

Αθήνα, 19-12-2017

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα