87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Σ ΜΑΡΙΝΗ μέλους του Δ Σ ΤΗς ΔΟΕ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ