87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Δ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ