87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΔΡΙΜΑΛΑ μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της Θ ΔΡΙΜΑΛΑ μέλους του Δ Σ ΤΗς ΔΟΕ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΔΡΙΜΑΛΑ μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ